HỌP MẶT BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN CNTY TRƯỜNG ĐHNL TPHCM Lần thứ 2 tại nhà hàng con nai vàng, thủ đức vào lúc 9h30-13h30 ngày 06/11/2016, trân trọng kính mời các tổ liên lạc các khóa/lớp/khu vực về tham dự