Cựu sinh viên Khoa CNTY

Hội cựu sinh viên Khoa CNTY Đại học Nông Lâm TP.HCM (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức gồm tất cả các thành viên là các cá nhân đã từng học tại Khoa CNTY Đại học Nông Lâm TP.HCM, không phân biệt đã tốt nghiệp hay chưa tốt nghiệp có mong muốn được tham gia chia sẻ kiến thức, kỹ năng, king nghiệm cũng như những cơ hội nghề nghiệp, kinh doanh và phát triển bản thân để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Đồng thời, góp phần xây dựng Khoa CNTY ngày càng vững mạnh.

Hội được tổ chức và hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tuân thủ quy định Điều lệ Hội, tuân thủ Hiến Pháp, Pháp Luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 

  • Trụ sở đặt tại: Văn phòng Khoa CNTY
  • Địa chỉ: Nhà Phượng Vỹ ĐH Nông Lâm TP. HCM
  • Khu Phố 6 Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
  • Email: nntuancnty@gmail.com
  • Website: cuusinhviencnty.jimdo.com

Kết nối doanh nghiệp

Consectetur adipiscing elit. Inscite autem medicinae et gubernationis ultimum cum ultimo sapientiae comparatur.

Ban Điều hành

Căn cứ Dự thảo của Điều lệ BLL CSV, Ban Điều hành được Hội nghị của Ban Liên lạc CSV thông qua với nhiệm kỳ 2 năm. Hội nghị thường được tổ chức vào khoảng 2 tuần đầu tiên của tháng 11.

Đăng ký CSV

Đăng ký hội viên